Товариство охорони пам’яток

Товариство охорони пам’яток (повна назва: Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури)  – найстарша, створена ще у 1969 році, в Україні громадська пам’яткоохоронна організація. Діяльність Товариства поширюється на всі райони Львівської області, де створені та працюють районні і первинні осередки.

Товариство охорони пам’яток – неурядова, неприбуткова громадська організація, яка акумулює громадську ініціативу і фокусує її на захист та збереження об’єктів культурної спадщини у Львівській області. Товариство сприяє формуванню громадянської відповідальності за збереження історико-культурної спадщини Львівщини, виступає ініціатором, замовником, та долучається до реставрацїї пам’яток,  проводить та бере участь у міжнародних конференціях, семінарах та громадських  слуханнях, залучає широку громадськість до охорони та збереження культурної спадщини.

Пріоритетним завданням Товариства є залучення громадськості до здійснення громадського контролю за дотриманням Закону України «Про охорону культурної спадщини», залучення найширших верств громадського суспільства до виявлення, охорони, збереження та використання пам’яток, створення інформаційної бази даних, налагодженню співпраці з державними органами охорони культурної спадщини.

Товариство охорони пам’яток постійно проводить та ініціює проведення реставраційних та пам’яткоохоронних конференцій, навчальних семінарів, громадських слухань залучаючи до участі провідних фахівців і науковців вітчизняних та зарубіжних науковців.

Товариство започаткувало створення спеціалізованої Бібліотеки пам’яткоохоронної літератури. У Бібліотеці зібрано кількатисячний книжковий фонд реставраційної та пам’яткоохоронної літератури українських та зарубіжних видавництв з питань реставрації, консервації, збереження та охорони пам’яток. Бібліотека забезпечує науковців, студентів та всіх зацікавлених осіб інформацією про сучасну міжнародну філософію та ідеологію охорони матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, світовий досвід консервації, реставрації та використання рухомих та нерухомих пам’яток.

Секції Товариства:
– секція архітектури
– секція краєзнавства
– секція археології
– секція етнографії
– секція науки і техніки

Голова Товариства охорони пам’яток – Андрій Салюк.

Проекти Товариства